OSM V1 Objects ODbL acceptance statistics for Pakistan

Date of full history dump: 20110919, date of license acceptance data: 20111207

ObjectTotalOkAdoptedNoUnknown
Nodes841538772826 (91.83%)0 (0.00%) 8716 (1.04%) 59996 (7.13%)
Highways4851641524 (85.59%)0 (0.00%) 334 (0.69%) 6658 (13.72%)
Other ways1462413954 (95.42%)0 (0.00%) 187 (1.28%) 483 (3.30%)
Routes1212 (100.00%)0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)
Other relations398398 (100.00%)0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)
Edits on V1 OK Objects
Node Edits10033989932 (89.63%)0 (0.00%) 364 (0.36%) 10043 (10.01%)
Highway Edits2390122375 (93.62%)0 (0.00%) 142 (0.59%) 1384 (5.79%)
Other way Edits42364072 (96.13%)0 (0.00%) 89 (2.10%) 75 (1.77%)
Route Edits6156 (91.80%)0 (0.00%) 3 (4.92%) 2 (3.28%)
Relation Edits434423 (97.47%)0 (0.00%) 2 (0.46%) 9 (2.07%)
Objects impaired by Edits
ObjectV1 OK TotalOkImpaired
Nodes772826762681 (98.69%) 10145 (1.31%)
Highways4152440167 (96.73%) 1357 (3.27%)
Other ways1395413806 (98.94%) 148 (1.06%)
Routes129 (75.00%) 3 (25.00%)
Other relations398389 (97.74%) 9 (2.26%)
Damage Summary
ObjectTotalUndamagedDeletedImpaired
Nodes841538762681 (90.63%) 68712 (8.17%) 10145 (1.21%)
Highways4851640167 (82.79%) 6992 (14.41%) 1357 (2.80%)
Other ways1462413806 (94.41%) 670 (4.58%) 148 (1.01%)
Routes129 (75.00%) 0 (0.00%) 3 (25.00%)
Other relations398389 (97.74%) 0 (0.00%) 9 (2.26%)

Summary users statistics at the end of the file.

RankUseruidODbLmeritnodes
created
V1 OK nodes
edited
highways
created
V1 OK
highways
edited
other ways
created
V1 OK
other ways
edited
routes
created
V1 OK routes
edited
other rel.
created
V1 OK
other rel.
edited
5 Adeel Ahmed ? h 91601 0 83752508 10375 (1.23%) 527 3668 (7.56%) 49 16 (0.11%) 1    
20 Curious ? h 16271 0 27908009 23110 (2.75%) 8 238 (0.49%) 38 (0.26%) 1    
25 Shakil ? h 18199 0 15916121 4580 (0.54%) 233 566 (1.17%) 94 14 (0.10%) 8    
37 faheemitian ? h 12925 0 7714133 2787 (0.33%) 50 243 (0.50%) 4 67 (0.46%) 3    
43 drawab ? h 76911 0 6895223 1004 (0.12%) 101 294 (0.61%) 56 10 (0.07%) 2    
47 Atiqueashraf ? h 40332 0 6193166 2702 (0.32%) 162 169 (0.35%) 250 106 (0.72%) 4    
49 balrog-kun ? h 20587 -1 5866403 3599 (0.43%) 76 109 (0.22%) 14 87 (0.59%) 17   1  
51 MattD ? h 4671 0 5412600 1960 (0.23%) 36 172 (0.35%) 28 12 (0.08%) 4    
60 jkjk ? h 23543 -1 4447515 2465 (0.29%) 134 96 (0.20%) 115 60 (0.41%) 41   1   2
61 tazzix ? h 8294 0 4432179 3549 (0.42%) 1478 44 (0.09%) 35 1 (0.01%) 1    
62 Mala ? h 123700 -1 4330164 2114 (0.25%) 93 109 (0.22%) 3 36 (0.25%) 11    
63 imranlakho ? h 244128 0 3986047 766 (0.09%) 1 161 (0.33%) 2   1     1
68 Muhammad Ammar ? h 227456 0 2771392 151 (0.02%) 32 131 (0.27%) 18      
71 Zeeshan Omer ? h 109440 0 2620170 876 (0.10%) 128 86 (0.18%) 2 24 (0.16%) 2    
72 Kashif92 ? h 100778 0 2594868 471 (0.06%) 447 106 (0.22%) 21 3 (0.02%) 1    
86 hplsb ? h 196633 0 1780356 811 (0.10%) 456 48 (0.10%) 345 2 (0.01%)    
90 latifkhan ? h 61155 0 1696002 860 (0.10%) 2 39 (0.08%) 56 (0.38%)    
92 syedmhayat ? h 120331 0 1628370 508 (0.06%) 70 55 (0.11%) 15 20 (0.14%)    
102 Rafi300 ? h 51789 0 1179154 418 (0.05%) 52 38 (0.08%) 5 1 (0.01%) 2    
103 E Malik ? h 125755 0 1172280 532 (0.06%) 20 32 (0.07%) 13      
106 Salman ? h 40010 0 1144040 84 (0.01%) 53 (0.11%) 2      
107 PakMaps ? h 98905 0 1104793 384 (0.05%) 713 36 (0.07%) 4      
109 fakhar ? h 128353 0 1068020 748 (0.09%) 16 (0.03%) 1      
113 Bilal Hafeez ? h 130884 0 1003420 63 (0.01%) 20 47 (0.10%) 20      
120 preyingrazor ? h 242462 0 856020 196 (0.02%) 33 (0.07%) 1      
123 Ali Amjad ? h 42935 0 818108 158 (0.02%) 7 33 (0.07%) 5   1    
125 K_N_M_H ? h 102547 0 768272 448 (0.05%) 212 16 (0.03%) 3      
129 rendle ? h 59758 -1 676040 493 (0.06%) 9 (0.02%) 2 3 (0.02%)    
134 anique ? h 78936 0 633006 73 (0.01%) 6 28 (0.06%)      
136 Muhammad Yousaf Sulahria ? h 93900 0 612586 72 (0.01%) 185 27 (0.06%) 20   1    
147 Aamir ? h 28302 0 498141 58 (0.01%) 1 22 (0.05%) 7      
148 goharalikhan ? h 175999 0 483080 83 (0.01%) 20 (0.04%) 4      
150 HF Rehman ? h 105636 0 441680 79 (0.01%) 519 18 (0.04%) 58 1 (0.01%) 1    
152 Hamad@GIS ? h 238432 0 438852 58 (0.01%) 66 19 (0.04%) 39   1     1
155 abbascon ? h 147952 0 391061 111 (0.01%) 1 14 (0.03%) 3      
159 munirafsar ? h 22297 0 372040 30 (0.00%) 20 17 (0.04%) 1 2 (0.01%)    
160 ishfaq yousuf ? h 83764 0 369121 89 (0.01%) 41 14 (0.03%) 4      
166 shafek ? h 152208 0 325115 65 (0.01%) 15 13 (0.03%) 5      
167 Abrar47 ? h 186246 0 321022 41 (0.00%) 2 14 (0.03%) 1      
168 Ivanovici ? h 209244 0 319067 270 (0.03%) 22   49 (0.34%) 20     5
174 amai ? h 16922 -1 265020 44 (0.01%) 11 (0.02%) 1 1 (0.01%)    
175 mustafvi ? h 284282 0 252348 84 (0.01%) 167 8 (0.02%) 9 8 (0.05%) 1    
181 shakaib ? h 154491 0 220181 20 (0.00%) 1 10 (0.02%) 9      
182 Masood ? h 228206 0 207318 179 (0.02%) 36 1 (0.00%) 14 8 (0.05%) 2    
183 azhar ? h 171686 0 203000 163 (0.02%) 2 (0.00%)      
190 mapgrappler ? h 86054 0 170154 10 (0.00%) 34 8 (0.02%) 6      
191 mkashifnaseer ? h 87947 0 162284 61 (0.01%) 83 5 (0.01%) 10 1 (0.01%) 1    
192 Ijaz Khan ? h 85872 0 157023 109 (0.01%) 2 2 (0.00%) 1 8 (0.05%) 1    
193 arasul ? h 64094 0 154404 32 (0.00%) 381 6 (0.01%) 1 2 (0.01%) 3    
195 umairrs ? h 76645 0 142052 22 (0.00%) 12 6 (0.01%) 2      
198 Sattar Shar ? h 206213 0 141060 81 (0.01%) 3 (0.01%) 3      
200 Jawaid ? h 104149 0 134102 14 (0.00%) 22 6 (0.01%) 4      
202 ARauf ? h 166787 0 129194 28 (0.00%) 14 5 (0.01%) 9 1 (0.01%)    
204 Ammar Malhotra ? h 34438 0 121000 21 (0.00%) 5 (0.01%)      
206 Check2009 ? h 91124 0 116256 15 (0.00%) 16 5 (0.01%) 12 1 (0.01%)    
207 zaslam ? h 96892 0 114245 14 (0.00%) 45 5 (0.01%) 10      
212 Ali Tariq ? h 108296 0 93037 13 (0.00%) 17 4 (0.01%) 1      
213 Muhammad Sufi ? h 35438 0 90000 10 (0.00%) 4 (0.01%)      
219 Muhammad Zubair Mughal ? h 209876 0 78000 58 (0.01%) 1 (0.00%)      
224 Arun Reginald ? h 4522 0 70000 10 (0.00%) 3 (0.01%)      
226 fugacity ? h 82786 0 68254 8 (0.00%) 94 3 (0.01%) 8      
230 Hafiz ? h 251975 0 63000 21 (0.00%) 2 (0.00%) 2 (0.01%)    
232 Asif Rizvi ? h 52742 0 59000 19 (0.00%) 2 (0.00%)      
238 jahanzzzeb ? h 149267 0 53064 13 (0.00%) 4 2 (0.00%) 3      
239 Hussain Akbar ? h 210195 0 53000 13 (0.00%) 2 (0.00%)      
245 Usman Naeem ? h 267355 0 47042 7 (0.00%) 2 2 (0.00%) 2      
247 predator101 ? h 116121 0 44021 4 (0.00%) 1 2 (0.00%) 1      
248 nasirmbutt ? h 231598 0 41042 35 (0.00%) 1   2 6 (0.04%) 1    
249 Rabeeh ? h 112411 0 41006 21 (0.00%) 6 1 (0.00%)      
257 Tamas ? h 52571 0 33001 13 (0.00%) 1 1 (0.00%)      
258 Qazi Waqas ? h 38112 0 33000 28 (0.00%)   5 (0.03%)    
259 Mubashar Ehsan ? h 88404 0 32027 9 (0.00%) 7 1 (0.00%) 1 3 (0.02%)    
261 ayyaz86 ? h 183367 0 31000 23 (0.00%)   8 (0.05%)    
265 Muhammad Sajjad Awan ? h 117928 0 30000 9 (0.00%) 1 (0.00%) 1 (0.01%)    
266 saashraf ? h 40016 0 29258 29 (0.00%) 98   8      
267 Azam Ajmal ? h 106669 0 29244 8 (0.00%) 204 1 (0.00%) 2 1 (0.01%)    
272 Syed Ashraf Ali Shah ? h 110391 0 28036 8 (0.00%) 16 1 (0.00%) 1      
276 Muhammad Nafees ? h 105667 0 25031 5 (0.00%) 11 1 (0.00%) 1      
277 -Mansoor- ? h 80912 0 25001 5 (0.00%) 1 1 (0.00%)      
279 GeoARDH ? h 195767 0 24060 4 (0.00%) 1 (0.00%) 3      
280 Asif Shahzad ? h 231053 0 24049 4 (0.00%) 9 1 (0.00%) 2      
282 Muhammad Afzal Chaudhry ? h 26842 0 24021 4 (0.00%) 1 1 (0.00%) 1      
285 surkh ? h 158309 0 23060 3 (0.00%) 1 (0.00%) 3      
286 cvh52001 ? h 44353 0 23021 3 (0.00%) 1 1 (0.00%) 1      
287 Old_Mapper ? h 29862 0 23021 3 (0.00%) 1 1 (0.00%) 1      
289 kimalik ? h 183333 0 23020 3 (0.00%) 1 (0.00%) 1      
290 Alvister ? h 143921 0 23000 3 (0.00%) 1 (0.00%)      
291 ashaji ? h 71389 0 23000 3 (0.00%) 1 (0.00%)      
292 faraz_pk ? h 84807 0 22102 2 (0.00%) 42 1 (0.00%) 3      
293 NY'orker ? h 122079 0 22080 2 (0.00%) 1 (0.00%) 4      
295 Jarjaiish ? h 206253 0 22022 2 (0.00%) 2 1 (0.00%) 1      
299 Neerajgis ? h 191749 0 22001 2 (0.00%) 1 1 (0.00%)      
303 OmarBK ? h 120898 0 21020 1 (0.00%) 1 (0.00%) 1      
304 save ? h 25727 0 21000 1 (0.00%) 1 (0.00%)      
305 Humayon ? h 68295 0 21000 1 (0.00%) 1 (0.00%)      
310 Fahadash ? h 30762 0 16023 15 (0.00%) 1   1 1 (0.01%) 2    
312 M Ali Asif Khan ? h 237567 0 15000 15 (0.00%)        
318 AikThought ? h 106691 0 11073 11 (0.00%) 13   3      
330 abid ? h 81721 0 8000 7 (0.00%)   1 (0.01%)    
331 yousaf465 ? h 103871 0 8000 7 (0.00%)   1 (0.01%)    
332 scorp_BZI ? h 80231 0 7082 7 (0.00%) 40   2   2    
333 Jehanzeb Pathan ? h 64986 0 7080 7 (0.00%)   4      
335 nuvijunky ? h 89565 0 7014 7 (0.00%) 14        
336 babar jamali ? h 136267 0 7002 7 (0.00%) 1     1    
338 Nisar ? h 101370 0 6122 5 (0.00%) 62   3 1 (0.01%)    
339 vu2dji ? h 18150 0 6000 6 (0.00%)        
340 Nabeel Ahmed ? h 114950 0 5796 5 (0.00%) 755   2   1    
343 sadiaz ? h 166744 0 5040 5 (0.00%)   2      
348 Nadeem ? h 230201 0 5000 5 (0.00%)        
355 khalidsh ? h 82330 0 4037 4 (0.00%) 17   1      
356 pixelzeesh ? h 123720 0 4021 3 (0.00%) 1   1 1 (0.01%)    
357 Bilka Lights&Decor ? h 229897 0 4020 4 (0.00%)   1      
361 latif ? h 76829 0 3102 3 (0.00%) 102        
362 Sahil ? h 105693 0 3072 3 (0.00%) 52   1      
366 Ahmed Nadeem Qasmi ? h 224220 0 3000 3 (0.00%)        
367 mian khan ? h 227729 0 3000 2 (0.00%)   1 (0.01%)    
371 Asadullah Khan ? h 241388 0 2112 2 (0.00%) 92   1      
373 Khizar ? h 172622 0 2044 2 (0.00%) 4   2      
378 Saboor Amjad ? h 41789 0 2000 2 (0.00%)        
379 Rangpura ? h 277043 0 2000 2 (0.00%)        
382 rams0b ? h 59004 0 2000 2 (0.00%)        
384 Afraz Akhtar ? h 105733 0 1500   100   70      
385 Mamoon ? h 254105 0 1160 1 (0.00%)   8      
387 Aswad Gul ? h 105414 0 1068 1 (0.00%) 48   1      
390 Tiger6 ? h 99887 0 1033 1 (0.00%) 13   1      
391 Qaiser ? h 107385 0 1022 1 (0.00%) 2   1      
392 commando987 ? h 246998 0 1022 1 (0.00%) 1   1   1    
393 JohnGage ? h 257518 0 1020 1 (0.00%)   1      
396 Yasir Masud ? h 192444 0 1020 1 (0.00%)   1      
398 FlorinMateiu ? h 190196 0 1010 1 (0.00%)         2
400 JohnSmith ? h 74617 -1 1008 1 (0.00%) 2     6    
405 Muhammad Yousaf ? h 17999 0 1002 1 (0.00%) 2        
414 Jojo Man ? h 65893 0 1001 1 (0.00%) 1        
416 Eyedoctor ? h 166719 0 1000 1 (0.00%)        
417 Asad Shah ? h 90564 0 1000 1 (0.00%)        
418 thalpan ? h 140823 0 1000 1 (0.00%)        
420 EhteshamSiddiqui ? h 78445 0 1000 1 (0.00%)        
422 Haris Asghar ? h 237750 0 1000 1 (0.00%)        
426 imran007 ? h 216298 0 1000 1 (0.00%)        
427 Basit ? h 109037 0 1000 1 (0.00%)        
429 bardophile ? h 108986 0 1000 1 (0.00%)        
433 Anis Ahmed ? h 168106 0 1000 1 (0.00%)        
434 eirtaza ? h 136764 0 1000 1 (0.00%)        
442 Hdaackda ? h 196946 0 1000 1 (0.00%)        
445 Ali Khan ? h 51983 0 1000 1 (0.00%)        
450 prem ? h 103927 0 853   853        
451 vreimer ? h 104315 0 742   741     1    
456 RazaM ? h 105051 0 111   31   4      
457 ulfl ? h 6975 -1 108   54   2   14    
458 Stefan de Konink ? h 2758 -1 100     5      
466 Rana Muhammed Iqbal ? h 193857 0 54   14   2      
467 baber ? h 87952 0 54   34   1      
473 FarrukhAziz ? h 71703 0 43   3   2      
475 Zahid ? h 37597 0 41   1   2      
477 Jabbar ? h 28847 0 40     2      
481 Omar Qureshi ? h 78841 0 35   15   1      
484 Alok sharma ? h 96850 0 33   3       1  
495 TKRR ? h 194744 0 30         1  
502 usm78-gis ? h 34428 -1 30         1  
504 Saad Khan ? h 94128 0 29   9   1      
505 azazello ? h 66554 0 27   7   1      
506 Waleed ? h 72614 0 27   7   1      
508 Mustu ? h 76790 0 25   5   1      
516 Envy ? h 26540 0 21   1   1      
522 Hifsa ? h 176111 0 20     1      
527 Mukhtar Kango ? h 125255 0 18   18        
560 Haseeb ? h 131040 0 3       3    
566 Waqar ? h 53808 0 2   2        
568 Sher ? h 37484 0 2   1     1    
570 EuskalMapa ? h 221997 0 2   2        
571 RedFox ? h 10610 -1 2   2        
574 salmansher ? h 73691 0 1   1        
579 Jahanzeb Hashmi ? h 53755 0 1   1        
582 kkashar ? h 34897 0 1   1        
585 flohoff ? h 34927 -1 1   1        
590 Shahryar ? h 81662 0 1   1        
594 Naqsha Ger ? h 24188 0 1   1        
598 Victor Bielawski ? h 38804 -1 1   1        
599 kashifhisam ? h 29776 0 1   1        
601 Pakistani ? h 80195 0 1   1        
604 kebil ? h 140069 0 1   1        
607 moonwashed ? h 7050 -1 1   1        
622 bizzzking ? h 245049 0 1   1        

Total users agreed439
Pre CT users agreed286
Adopted users0
Users disagreed13
Users unknown170