OSM V1 Objects ODbL acceptance statistics for Pakistan

Date of full history dump: 20120213, date of license acceptance data: 20120222

ObjectTotalOkAdoptedNoUnknown
Nodes844746787286 (93.20%)0 (0.00%) 5117 (0.61%) 52343 (6.20%)
Highways4890042587 (87.09%)0 (0.00%) 225 (0.46%) 6088 (12.45%)
Other ways1472914189 (96.33%)0 (0.00%) 100 (0.68%) 440 (2.99%)
Routes1515 (100.00%)0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)
Other relations423423 (100.00%)0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)
Edits on V1 OK Objects
Node Edits10383496429 (92.87%)1 (0.00%) 389 (0.37%) 7015 (6.76%)
Highway Edits2475623729 (95.85%)0 (0.00%) 131 (0.53%) 896 (3.62%)
Other way Edits43994268 (97.02%)0 (0.00%) 69 (1.57%) 62 (1.41%)
Route Edits6561 (93.85%)0 (0.00%) 2 (3.08%) 2 (3.08%)
Relation Edits467456 (97.64%)0 (0.00%) 2 (0.43%) 9 (1.93%)
Objects impaired by Edits
ObjectV1 OK TotalOkImpaired
Nodes787286780009 (99.08%) 7277 (0.92%)
Highways4258741605 (97.69%) 982 (2.31%)
Other ways1418914065 (99.13%) 124 (0.87%)
Routes1512 (80.00%) 3 (20.00%)
Other relations423414 (97.87%) 9 (2.13%)
Damage Summary
ObjectTotalUndamagedDeletedImpaired
Nodes844746780009 (92.34%) 57460 (6.80%) 7277 (0.86%)
Highways4890041605 (85.08%) 6313 (12.91%) 982 (2.01%)
Other ways1472914065 (95.49%) 540 (3.67%) 124 (0.84%)
Routes1512 (80.00%) 0 (0.00%) 3 (20.00%)
Other relations423414 (97.87%) 0 (0.00%) 9 (2.13%)

Summary users statistics at the end of the file.

RankUseruidODbLmeritnodes
created
V1 OK nodes
edited
highways
created
V1 OK
highways
edited
other ways
created
V1 OK
other ways
edited
routes
created
V1 OK routes
edited
other rel.
created
V1 OK
other rel.
edited
5 Adeel Ahmed ? h 91601 0 83750508 10373 (1.23%) 527 3668 (7.50%) 49 16 (0.11%) 1    
20 Curious ? h 16271 0 27908009 23110 (2.74%) 8 238 (0.49%) 38 (0.26%) 1    
27 Shakil ? h 18199 0 15916121 4580 (0.54%) 233 566 (1.16%) 94 14 (0.10%) 8    
36 faheemitian ? h 12925 0 7714133 2787 (0.33%) 50 243 (0.50%) 4 67 (0.45%) 3    
46 Atiqueashraf ? h 40332 0 6191166 2700 (0.32%) 162 169 (0.35%) 250 106 (0.72%) 4    
61 jkjk ? h 23543 -1 4447654 2465 (0.29%) 233 96 (0.20%) 117 60 (0.41%) 41   1   2
63 Mala ? h 123700 -1 4330193 2114 (0.25%) 101 109 (0.22%) 4 36 (0.24%) 12    
64 imranlakho ? h 244128 0 3985047 765 (0.09%) 1 161 (0.33%) 2   1     1
68 Muhammad Ammar ? h 227456 0 2771400 151 (0.02%) 40 131 (0.27%) 18      
71 Zeeshan Omer ? h 109440 0 2620170 876 (0.10%) 128 86 (0.18%) 2 24 (0.16%) 2    
72 Kashif92 ? h 100778 0 2592869 469 (0.06%) 448 106 (0.22%) 21 3 (0.02%) 1    
90 latifkhan ? h 61155 0 1696002 860 (0.10%) 2 39 (0.08%) 56 (0.38%)    
92 syedmhayat ? h 120331 0 1628370 508 (0.06%) 70 55 (0.11%) 15 20 (0.14%)    
103 Rafi300 ? h 51789 0 1179174 418 (0.05%) 52 38 (0.08%) 6 1 (0.01%) 2    
104 E Malik ? h 125755 0 1172280 532 (0.06%) 20 32 (0.07%) 13      
107 Salman ? h 40010 0 1144040 84 (0.01%) 53 (0.11%) 2      
108 PakMaps ? h 98905 0 1105223 384 (0.05%) 1123 36 (0.07%) 5      
110 fakhar ? h 128353 0 1068020 748 (0.09%) 16 (0.03%) 1      
114 Bilal Hafeez ? h 130884 0 1003420 63 (0.01%) 20 47 (0.10%) 20      
121 preyingrazor ? h 242462 0 856020 196 (0.02%) 33 (0.07%) 1      
124 Ali Amjad ? h 42935 0 818108 158 (0.02%) 7 33 (0.07%) 5   1    
126 K_N_M_H ? h 102547 0 768272 448 (0.05%) 212 16 (0.03%) 3      
130 rendle ? h 59758 -1 676040 493 (0.06%) 9 (0.02%) 2 3 (0.02%)    
135 anique ? h 78936 0 633006 73 (0.01%) 6 28 (0.06%)      
138 Muhammad Yousaf Sulahria ? h 93900 0 612586 72 (0.01%) 185 27 (0.06%) 20   1    
149 Aamir ? h 28302 0 498141 58 (0.01%) 1 22 (0.04%) 7      
150 goharalikhan ? h 175999 0 483080 83 (0.01%) 20 (0.04%) 4      
152 HF Rehman ? h 105636 0 441680 79 (0.01%) 519 18 (0.04%) 58 1 (0.01%) 1    
154 Hamad@GIS ? h 238432 0 438852 58 (0.01%) 66 19 (0.04%) 39   1     1
157 abbascon ? h 147952 0 391061 111 (0.01%) 1 14 (0.03%) 3      
160 munirafsar ? h 22297 0 372040 30 (0.00%) 20 17 (0.03%) 1 2 (0.01%)    
161 ishfaq yousuf ? h 83764 0 369121 89 (0.01%) 41 14 (0.03%) 4      
168 shafek ? h 152208 0 325115 65 (0.01%) 15 13 (0.03%) 5      
169 Abrar47 ? h 186246 0 321022 41 (0.00%) 2 14 (0.03%) 1      
170 Ivanovici ? h 209244 0 319067 270 (0.03%) 22   49 (0.33%) 20     5
177 amai ? h 16922 -1 265020 44 (0.01%) 11 (0.02%) 1 1 (0.01%)    
179 mustafvi ? h 284282 0 252371 84 (0.01%) 190 8 (0.02%) 9 8 (0.05%) 1    
186 shakaib ? h 154491 0 220181 20 (0.00%) 1 10 (0.02%) 9      
187 azhar ? h 171686 0 203000 163 (0.02%) 2 (0.00%)      
195 mapgrappler ? h 86054 0 170154 10 (0.00%) 34 8 (0.02%) 6      
196 mkashifnaseer ? h 87947 0 162284 61 (0.01%) 83 5 (0.01%) 10 1 (0.01%) 1    
197 Ijaz Khan ? h 85872 0 157023 109 (0.01%) 2 2 (0.00%) 1 8 (0.05%) 1    
200 umairrs ? h 76645 0 142052 22 (0.00%) 12 6 (0.01%) 2      
203 Sattar Shar ? h 206213 0 141060 81 (0.01%) 3 (0.01%) 3      
205 Jawaid ? h 104149 0 134102 14 (0.00%) 22 6 (0.01%) 4      
207 ARauf ? h 166787 0 129194 28 (0.00%) 14 5 (0.01%) 9 1 (0.01%)    
209 Ammar Malhotra ? h 34438 0 121000 21 (0.00%) 5 (0.01%)      
211 Check2009 ? h 91124 0 116257 15 (0.00%) 17 5 (0.01%) 12 1 (0.01%)    
212 zaslam ? h 96892 0 114245 14 (0.00%) 45 5 (0.01%) 10      
218 Ali Tariq ? h 108296 0 93037 13 (0.00%) 17 4 (0.01%) 1      
220 Muhammad Sufi ? h 35438 0 90000 10 (0.00%) 4 (0.01%)      
227 Muhammad Zubair Mughal ? h 209876 0 78000 58 (0.01%) 1 (0.00%)      
232 Arun Reginald ? h 4522 0 70000 10 (0.00%) 3 (0.01%)      
234 fugacity ? h 82786 0 68254 8 (0.00%) 94 3 (0.01%) 8      
240 Asif Rizvi ? h 52742 0 59000 19 (0.00%) 2 (0.00%)      
247 jahanzzzeb ? h 149267 0 53064 13 (0.00%) 4 2 (0.00%) 3      
255 Usman Naeem ? h 267355 0 47042 7 (0.00%) 2 2 (0.00%) 2      
257 predator101 ? h 116121 0 44021 4 (0.00%) 1 2 (0.00%) 1      
259 Rabeeh ? h 112411 0 41006 21 (0.00%) 6 1 (0.00%)      
267 Tamas ? h 52571 0 33001 13 (0.00%) 1 1 (0.00%)      
269 Qazi Waqas ? h 38112 0 33000 28 (0.00%)   5 (0.03%)    
270 Mubashar Ehsan ? h 88404 0 32027 9 (0.00%) 7 1 (0.00%) 1 3 (0.02%)    
274 ayyaz86 ? h 183367 0 31000 23 (0.00%)   8 (0.05%)    
277 Muhammad Sajjad Awan ? h 117928 0 30000 9 (0.00%) 1 (0.00%) 1 (0.01%)    
279 Azam Ajmal ? h 106669 0 29244 8 (0.00%) 204 1 (0.00%) 2 1 (0.01%)    
284 Syed Ashraf Ali Shah ? h 110391 0 28036 8 (0.00%) 16 1 (0.00%) 1      
290 Muhammad Nafees ? h 105667 0 25031 5 (0.00%) 11 1 (0.00%) 1      
291 -Mansoor- ? h 80912 0 25001 5 (0.00%) 1 1 (0.00%)      
293 GeoARDH ? h 195767 0 24060 4 (0.00%) 1 (0.00%) 3      
294 Asif Shahzad ? h 231053 0 24049 4 (0.00%) 9 1 (0.00%) 2      
296 Muhammad Afzal Chaudhry ? h 26842 0 24021 4 (0.00%) 1 1 (0.00%) 1      
300 surkh ? h 158309 0 23060 3 (0.00%) 1 (0.00%) 3      
301 cvh52001 ? h 44353 0 23021 3 (0.00%) 1 1 (0.00%) 1      
302 Old_Mapper ? h 29862 0 23021 3 (0.00%) 1 1 (0.00%) 1      
304 kimalik ? h 183333 0 23020 3 (0.00%) 1 (0.00%) 1      
305 Alvister ? h 143921 0 23000 3 (0.00%) 1 (0.00%)      
306 ashaji ? h 71389 0 23000 3 (0.00%) 1 (0.00%)      
307 faraz_pk ? h 84807 0 22102 2 (0.00%) 42 1 (0.00%) 3      
308 NY'orker ? h 122079 0 22080 2 (0.00%) 1 (0.00%) 4      
314 Neerajgis ? h 191749 0 22001 2 (0.00%) 1 1 (0.00%)      
318 OmarBK ? h 120898 0 21020 1 (0.00%) 1 (0.00%) 1      
319 save ? h 25727 0 21000 1 (0.00%) 1 (0.00%)      
320 Humayon ? h 68295 0 21000 1 (0.00%) 1 (0.00%)      
326 Fahadash ? h 30762 0 16023 15 (0.00%) 1   1 1 (0.01%) 2    
328 M Ali Asif Khan ? h 237567 0 15000 15 (0.00%)        
336 AikThought ? h 106691 0 11073 11 (0.00%) 13   3      
347 abid ? h 81721 0 8000 7 (0.00%)   1 (0.01%)    
348 yousaf465 ? h 103871 0 8000 7 (0.00%)   1 (0.01%)    
349 scorp_BZI ? h 80231 0 7082 7 (0.00%) 40   2   2    
350 Jehanzeb Pathan ? h 64986 0 7080 7 (0.00%)   4      
353 nuvijunky ? h 89565 0 7015 7 (0.00%) 15        
354 babar jamali ? h 136267 0 7002 7 (0.00%) 1     1    
356 Nisar ? h 101370 0 6122 5 (0.00%) 62   3 1 (0.01%)    
359 Nabeel Ahmed ? h 114950 0 5796 5 (0.00%) 755   2   1    
362 sadiaz ? h 166744 0 5040 5 (0.00%)   2      
368 Nadeem ? h 230201 0 5000 5 (0.00%)        
375 khalidsh ? h 82330 0 4037 4 (0.00%) 17   1      
376 pixelzeesh ? h 123720 0 4021 3 (0.00%) 1   1 1 (0.01%)    
377 Bilka Lights&Decor ? h 229897 0 4020 4 (0.00%)   1      
382 latif ? h 76829 0 3102 3 (0.00%) 102        
383 Sahil ? h 105693 0 3072 3 (0.00%) 52   1      
384 Ahmed Nadeem Qasmi ? h 224220 0 3042 3 (0.00%) 2   2      
388 mian khan ? h 227729 0 3000 2 (0.00%)   1 (0.01%)    
392 Asadullah Khan ? h 241388 0 2112 2 (0.00%) 92   1      
394 Khizar ? h 172622 0 2044 2 (0.00%) 4   2      
400 Saboor Amjad ? h 41789 0 2000 2 (0.00%)        
401 Rangpura ? h 277043 0 2000 2 (0.00%)        
405 rams0b ? h 59004 0 2000 2 (0.00%)        
407 Afraz Akhtar ? h 105733 0 1500   100   70      
408 Mamoon ? h 254105 0 1160 1 (0.00%)   8      
410 Aswad Gul ? h 105414 0 1067 1 (0.00%) 47   1      
417 commando987 ? h 246998 0 1022 1 (0.00%) 1   1   1    
421 Yasir Masud ? h 192444 0 1020 1 (0.00%)   1      
424 FlorinMateiu ? h 190196 0 1010 1 (0.00%)         2
425 JohnSmith ? h 74617 -1 1002 1 (0.00%)     2    
429 Muhammad Yousaf ? h 17999 0 1002 1 (0.00%) 2        
439 Jojo Man ? h 65893 0 1001 1 (0.00%) 1        
441 Eyedoctor ? h 166719 0 1000 1 (0.00%)        
442 Asad Shah ? h 90564 0 1000 1 (0.00%)        
443 thalpan ? h 140823 0 1000 1 (0.00%)        
447 EhteshamSiddiqui ? h 78445 0 1000 1 (0.00%)        
450 Haris Asghar ? h 237750 0 1000 1 (0.00%)        
454 imran007 ? h 216298 0 1000 1 (0.00%)        
455 Basit ? h 109037 0 1000 1 (0.00%)        
461 Anis Ahmed ? h 168106 0 1000 1 (0.00%)        
462 eirtaza ? h 136764 0 1000 1 (0.00%)        
474 Ali Khan ? h 51983 0 1000 1 (0.00%)        
479 vreimer ? h 104315 0 742   741     1    
487 RazaM ? h 105051 0 111   31   4      
488 ulfl ? h 6975 -1 108   54   2   14    
490 Stefan de Konink ? h 2758 -1 100     5      
500 Rana Muhammed Iqbal ? h 193857 0 56   16   2      
501 baber ? h 87952 0 54   34   1      
505 FarrukhAziz ? h 71703 0 43   3   2      
507 Zahid ? h 37597 0 41   1   2      
509 Jabbar ? h 28847 0 40     2      
512 Omar Qureshi ? h 78841 0 35   15   1      
515 Alok sharma ? h 96850 0 33   3       1  
527 TKRR ? h 194744 0 30         1  
535 usm78-gis ? h 34428 -1 30         1  
537 Saad Khan ? h 94128 0 29   9   1      
538 azazello ? h 66554 0 27   7   1      
539 Waleed ? h 72614 0 27   7   1      
541 Mustu ? h 76790 0 25   5   1      
548 Envy ? h 26540 0 21   1   1      
555 Hifsa ? h 176111 0 20     1      
558 USMAN ? h 97995 0 20     1      
604 Haseeb ? h 131040 0 3       3    
612 Waqar ? h 53808 0 2   2        
613 Sher ? h 37484 0 2   1     1    
616 EuskalMapa ? h 221997 0 2   2        
620 salmansher ? h 73691 0 1   1        
624 Jahanzeb Hashmi ? h 53755 0 1   1        
627 kkashar ? h 34897 0 1   1        
630 flohoff ? h 34927 2 1   1        
635 Shahryar ? h 81662 0 1   1        
639 Naqsha Ger ? h 24188 0 1   1        
643 kashifhisam ? h 29776 0 1   1        
645 prem ? h 103927 0 1   1        
646 Pakistani ? h 80195 0 1   1        
652 moonwashed ? h 7050 -1 1   1        
670 bizzzking ? h 245049 0 1   1        

Total users agreed508
Pre CT users agreed322
Adopted users1
Users disagreed9
Users unknown152