OSM V1 Objects ODbL acceptance statistics for Pakistan

Date of full history dump: 20120601, date of license acceptance data: 20120531

ObjectTotalOkAdoptedNoUnknown
Nodes872079817027 (93.69%)0 (0.00%) 3002 (0.34%) 52050 (5.97%)
Highways5100144864 (87.97%)0 (0.00%) 116 (0.23%) 6021 (11.81%)
Other ways1517514722 (97.01%)0 (0.00%) 64 (0.42%) 389 (2.56%)
Routes1616 (100.00%)0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)
Other relations426426 (100.00%)0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)
Edits on V1 OK Objects
Node Edits111743104571 (93.58%)0 (0.00%) 287 (0.26%) 6885 (6.16%)
Highway Edits2585624901 (96.31%)0 (0.00%) 123 (0.48%) 832 (3.22%)
Other way Edits45634455 (97.63%)0 (0.00%) 56 (1.23%) 52 (1.14%)
Route Edits7270 (97.22%)0 (0.00%) 2 (2.78%) 0 (0.00%)
Relation Edits511501 (98.04%)0 (0.00%) 2 (0.39%) 8 (1.57%)
Objects impaired by Edits
ObjectV1 OK TotalOkImpaired
Nodes817027809971 (99.14%) 7056 (0.86%)
Highways4486443952 (97.97%) 912 (2.03%)
Other ways1472214620 (99.31%) 102 (0.69%)
Routes1614 (87.50%) 2 (12.50%)
Other relations426418 (98.12%) 8 (1.88%)
Damage Summary
ObjectTotalUndamagedDeletedImpaired
Nodes872079809971 (92.88%) 55052 (6.31%) 7056 (0.81%)
Highways5100143952 (86.18%) 6137 (12.03%) 912 (1.79%)
Other ways1517514620 (96.34%) 453 (2.99%) 102 (0.67%)
Routes1614 (87.50%) 0 (0.00%) 2 (12.50%)
Other relations426418 (98.12%) 0 (0.00%) 8 (1.88%)

Summary users statistics at the end of the file.

RankUseruidODbLmeritnodes
created
V1 OK nodes
edited
highways
created
V1 OK
highways
edited
other ways
created
V1 OK
other ways
edited
routes
created
V1 OK routes
edited
other rel.
created
V1 OK
other rel.
edited
5 Adeel Ahmed ? h 91601 0 83766455 10370 (1.19%) 514 3669 (7.19%) 47 15 (0.10%) 1    
23 Curious ? h 16271 0 27908009 23110 (2.65%) 8 238 (0.47%) 38 (0.25%) 1    
28 Shakil ? h 18199 0 15894060 4578 (0.52%) 232 565 (1.11%) 91 14 (0.09%) 8    
39 faheemitian ? h 12925 0 7714112 2787 (0.32%) 49 243 (0.48%) 3 67 (0.44%) 3    
50 Atiqueashraf ? h 40332 0 6182166 2691 (0.31%) 162 169 (0.33%) 250 106 (0.70%) 4    
62 jkjk ? h 23543 -1 4447673 2465 (0.28%) 233 96 (0.19%) 118 60 (0.40%) 40   1   2
64 imranlakho ? h 244128 0 3985047 765 (0.09%) 1 161 (0.32%) 2   1     1
69 Muhammad Ammar ? h 227456 0 2771401 151 (0.02%) 41 131 (0.26%) 18      
72 Kashif92 ? h 100778 0 2592869 469 (0.05%) 448 106 (0.21%) 21 3 (0.02%) 1    
73 Zeeshan Omer ? h 109440 0 2589165 865 (0.10%) 123 85 (0.17%) 2 24 (0.16%) 2    
93 latifkhan ? h 61155 0 1696002 860 (0.10%) 2 39 (0.08%) 56 (0.37%)    
95 syedmhayat ? h 120331 0 1608370 490 (0.06%) 70 55 (0.11%) 15 18 (0.12%)    
105 Rafi300 ? h 51789 0 1179174 418 (0.05%) 52 38 (0.07%) 6 1 (0.01%) 2    
106 E Malik ? h 125755 0 1172280 532 (0.06%) 20 32 (0.06%) 13      
109 Salman ? h 40010 0 1144040 84 (0.01%) 53 (0.10%) 2      
111 PakMaps ? h 98905 0 1105223 384 (0.04%) 1123 36 (0.07%) 5      
113 fakhar ? h 128353 0 1068020 748 (0.09%) 16 (0.03%) 1      
124 preyingrazor ? h 242462 0 856020 196 (0.02%) 33 (0.06%) 1      
127 Ali Amjad ? h 42935 0 818108 158 (0.02%) 7 33 (0.06%) 5   1    
129 K_N_M_H ? h 102547 0 768272 448 (0.05%) 212 16 (0.03%) 3      
135 rendle ? h 59758 -1 676040 493 (0.06%) 9 (0.02%) 2 3 (0.02%)    
140 anique ? h 78936 0 633006 73 (0.01%) 6 28 (0.05%)      
143 Muhammad Yousaf Sulahria ? h 93900 0 612586 72 (0.01%) 185 27 (0.05%) 20   1    
155 Aamir ? h 28302 0 498141 58 (0.01%) 1 22 (0.04%) 7      
156 goharalikhan ? h 175999 0 483080 83 (0.01%) 20 (0.04%) 4      
158 HF Rehman ? h 105636 0 441680 79 (0.01%) 519 18 (0.04%) 58 1 (0.01%) 1    
164 abbascon ? h 147952 0 391061 111 (0.01%) 1 14 (0.03%) 3      
168 munirafsar ? h 22297 0 372040 30 (0.00%) 20 17 (0.03%) 1 2 (0.01%)    
169 ishfaq yousuf ? h 83764 0 369121 89 (0.01%) 41 14 (0.03%) 4      
176 shafek ? h 152208 0 325115 65 (0.01%) 15 13 (0.03%) 5      
177 Abrar47 ? h 186246 0 321022 41 (0.00%) 2 14 (0.03%) 1      
184 amai ? h 16922 -1 265020 44 (0.01%) 11 (0.02%) 1 1 (0.01%)    
186 mustafvi ? h 284282 0 252371 84 (0.01%) 190 8 (0.02%) 9 8 (0.05%) 1    
191 shakaib ? h 154491 0 220181 20 (0.00%) 1 10 (0.02%) 9      
195 azhar ? h 171686 0 203000 163 (0.02%) 2 (0.00%)      
203 mapgrappler ? h 86054 0 170154 10 (0.00%) 34 8 (0.02%) 6      
204 mkashifnaseer ? h 87947 0 162284 61 (0.01%) 83 5 (0.01%) 10 1 (0.01%) 1    
207 Ijaz Khan ? h 85872 0 157023 109 (0.01%) 2 2 (0.00%) 1 8 (0.05%) 1    
210 Ivanovici ? h 209244 0 145051 144 (0.02%) 13   1 (0.01%) 13     5
211 umairrs ? h 76645 0 142052 22 (0.00%) 12 6 (0.01%) 2      
214 Sattar Shar ? h 206213 0 141060 81 (0.01%) 3 (0.01%) 3      
217 Jawaid ? h 104149 0 134102 14 (0.00%) 22 6 (0.01%) 4      
219 ARauf ? h 166787 0 129194 28 (0.00%) 14 5 (0.01%) 9 1 (0.01%)    
221 Ammar Malhotra ? h 34438 0 121000 21 (0.00%) 5 (0.01%)      
223 Check2009 ? h 91124 0 116257 15 (0.00%) 17 5 (0.01%) 12 1 (0.01%)    
224 zaslam ? h 96892 0 114245 14 (0.00%) 45 5 (0.01%) 10      
231 Ali Tariq ? h 108296 0 93037 13 (0.00%) 17 4 (0.01%) 1      
233 Muhammad Sufi ? h 35438 0 90000 10 (0.00%) 4 (0.01%)      
241 Muhammad Zubair Mughal ? h 209876 0 78000 58 (0.01%) 1 (0.00%)      
248 Arun Reginald ? h 4522 0 70000 10 (0.00%) 3 (0.01%)      
250 fugacity ? h 82786 0 68254 8 (0.00%) 94 3 (0.01%) 8      
256 Asif Rizvi ? h 52742 0 59000 19 (0.00%) 2 (0.00%)      
263 jahanzzzeb ? h 149267 0 53064 13 (0.00%) 4 2 (0.00%) 3      
270 Usman Naeem ? h 267355 0 47042 7 (0.00%) 2 2 (0.00%) 2      
273 predator101 ? h 116121 0 44021 4 (0.00%) 1 2 (0.00%) 1      
275 Rabeeh ? h 112411 0 41006 21 (0.00%) 6 1 (0.00%)      
284 Tamas ? h 52571 0 33001 13 (0.00%) 1 1 (0.00%)      
285 Qazi Waqas ? h 38112 0 33000 28 (0.00%)   5 (0.03%)    
286 Mubashar Ehsan ? h 88404 0 32027 9 (0.00%) 7 1 (0.00%) 1 3 (0.02%)    
290 ayyaz86 ? h 183367 0 31000 23 (0.00%)   8 (0.05%)    
293 Muhammad Sajjad Awan ? h 117928 0 30000 9 (0.00%) 1 (0.00%) 1 (0.01%)    
295 Azam Ajmal ? h 106669 0 29244 8 (0.00%) 204 1 (0.00%) 2 1 (0.01%)    
300 Syed Ashraf Ali Shah ? h 110391 0 28036 8 (0.00%) 16 1 (0.00%) 1      
305 Muhammad Nafees ? h 105667 0 25030 5 (0.00%) 10 1 (0.00%) 1      
306 -Mansoor- ? h 80912 0 25001 5 (0.00%) 1 1 (0.00%)      
308 GeoARDH ? h 195767 0 24060 4 (0.00%) 1 (0.00%) 3      
309 Asif Shahzad ? h 231053 0 24049 4 (0.00%) 9 1 (0.00%) 2      
311 Muhammad Afzal Chaudhry ? h 26842 0 24021 4 (0.00%) 1 1 (0.00%) 1      
315 surkh ? h 158309 0 23060 3 (0.00%) 1 (0.00%) 3      
318 cvh52001 ? h 44353 0 23021 3 (0.00%) 1 1 (0.00%) 1      
319 Old_Mapper ? h 29862 0 23021 3 (0.00%) 1 1 (0.00%) 1      
321 kimalik ? h 183333 0 23020 3 (0.00%) 1 (0.00%) 1      
322 Alvister ? h 143921 0 23000 3 (0.00%) 1 (0.00%)      
323 ashaji ? h 71389 0 23000 3 (0.00%) 1 (0.00%)      
325 faraz_pk ? h 84807 0 22102 2 (0.00%) 42 1 (0.00%) 3      
326 NY'orker ? h 122079 0 22080 2 (0.00%) 1 (0.00%) 4      
332 Neerajgis ? h 191749 0 22001 2 (0.00%) 1 1 (0.00%)      
336 OmarBK ? h 120898 0 21020 1 (0.00%) 1 (0.00%) 1      
337 save ? h 25727 0 21000 1 (0.00%) 1 (0.00%)      
338 Humayon ? h 68295 0 21000 1 (0.00%) 1 (0.00%)      
344 Fahadash ? h 30762 0 16023 15 (0.00%) 1   1 1 (0.01%) 2    
346 M Ali Asif Khan ? h 237567 0 15000 15 (0.00%)        
355 AikThought ? h 106691 0 11073 11 (0.00%) 13   3      
367 abid ? h 81721 0 8000 7 (0.00%)   1 (0.01%)    
368 yousaf465 ? h 103871 0 8000 7 (0.00%)   1 (0.01%)    
369 Jehanzeb Pathan ? h 64986 0 7080 7 (0.00%)   4      
372 nuvijunky ? h 89565 0 7015 7 (0.00%) 15        
373 babar jamali ? h 136267 0 7002 7 (0.00%) 1     1    
375 Nisar ? h 101370 0 6122 5 (0.00%) 62   3 1 (0.01%)    
376 scorp_BZI ? h 80231 0 6070 6 (0.00%) 29   2   1    
379 Nabeel Ahmed ? h 114950 0 5796 5 (0.00%) 755   2   1    
382 sadiaz ? h 166744 0 5040 5 (0.00%)   2      
388 Nadeem ? h 230201 0 5000 5 (0.00%)        
396 khalidsh ? h 82330 0 4037 4 (0.00%) 17   1      
397 pixelzeesh ? h 123720 0 4021 3 (0.00%) 1   1 1 (0.01%)    
402 latif ? h 76829 0 3102 3 (0.00%) 102        
403 Sahil ? h 105693 0 3072 3 (0.00%) 52   1      
404 Ahmed Nadeem Qasmi ? h 224220 0 3042 3 (0.00%) 2   2      
406 Bilka Lights&Decor ? h 229897 0 3020 3 (0.00%)   1      
409 mian khan ? h 227729 0 3000 2 (0.00%)   1 (0.01%)    
413 Asadullah Khan ? h 241388 0 2112 2 (0.00%) 92   1      
415 Khizar ? h 172622 0 2044 2 (0.00%) 4   2      
420 Saboor Amjad ? h 41789 0 2000 2 (0.00%)        
421 Rangpura ? h 277043 0 2000 2 (0.00%)        
425 rams0b ? h 59004 0 2000 2 (0.00%)        
427 Afraz Akhtar ? h 105733 0 1500   100   70      
428 Mamoon ? h 254105 0 1160 1 (0.00%)   8      
430 Aswad Gul ? h 105414 0 1067 1 (0.00%) 47   1      
437 commando987 ? h 246998 0 1022 1 (0.00%) 1   1   1    
441 Yasir Masud ? h 192444 0 1020 1 (0.00%)   1      
445 FlorinMateiu ? h 190196 0 1010 1 (0.00%)         2
449 Muhammad Yousaf ? h 17999 0 1002 1 (0.00%) 2        
458 Jojo Man ? h 65893 0 1001 1 (0.00%) 1        
460 Eyedoctor ? h 166719 0 1000 1 (0.00%)        
461 Asad Shah ? h 90564 0 1000 1 (0.00%)        
462 thalpan ? h 140823 0 1000 1 (0.00%)        
467 EhteshamSiddiqui ? h 78445 0 1000 1 (0.00%)        
471 Haris Asghar ? h 237750 0 1000 1 (0.00%)        
476 imran007 ? h 216298 0 1000 1 (0.00%)        
483 Anis Ahmed ? h 168106 0 1000 1 (0.00%)        
484 eirtaza ? h 136764 0 1000 1 (0.00%)        
496 Ali Khan ? h 51983 0 1000 1 (0.00%)        
501 vreimer ? h 104315 0 742   741     1    
509 RazaM ? h 105051 0 111   31   4      
510 ulfl ? h 6975 -1 107   53   2   14    
521 Rana Muhammed Iqbal ? h 193857 0 56   16   2      
522 baber ? h 87952 0 54   34   1      
527 FarrukhAziz ? h 71703 0 43   3   2      
529 Zahid ? h 37597 0 41   1   2      
531 Jabbar ? h 28847 0 40     2      
537 Omar Qureshi ? h 78841 0 35   15   1      
559 usm78-gis ? h 34428 -1 30         1  
562 Saad Khan ? h 94128 0 29   9   1      
563 azazello ? h 66554 0 27   7   1      
564 Waleed ? h 72614 0 27   7   1      
566 Mustu ? h 76790 0 25   5   1      
574 Envy ? h 26540 0 21   1   1      
577 Sher ? h 37484 0 21   1   1      
583 Hifsa ? h 176111 0 20     1      
587 USMAN ? h 97995 0 20     1      
641 Haseeb ? h 131040 0 3       3    
648 JohnSmith ? h 74617 -1 2       2    
651 Waqar ? h 53808 0 2   2        
656 EuskalMapa ? h 221997 0 2   2        
660 salmansher ? h 73691 0 1   1        
665 kkashar ? h 34897 0 1   1        
673 Shahryar ? h 81662 0 1   1        
678 Naqsha Ger ? h 24188 0 1   1        
683 kashifhisam ? h 29776 0 1   1        
685 prem ? h 103927 0 1   1        
686 Pakistani ? h 80195 0 1   1        
692 moonwashed ? h 7050 -1 1   1        
714 bizzzking ? h 245049 0 1   1        

Total users agreed561
Pre CT users agreed342
Adopted users0
Users disagreed7
Users unknown146